P

产品与业务

RODUCTS & SERVICES

当前位置: 首页 > 产品与业务 > 钽钨合金及涂层 > 正文

钽钨合金及涂层

钽钨合金棒材

产品用途:钽钨合金(Ta-2 5W、Ta-10W)具有高熔点、耐腐蚀、可焊接、延展性良好等特点,适用于高温、高压、耐腐蚀等工作环境,广泛应用于化工、航空航天、原子能工业等领域中,主要用于制造加热器、冷却盘管、热交换器、反应器、超音速飞机、火箭发动机、飞船燃烧室的零部件及耐高温炉件,耐硝酸、硫酸、盐酸腐蚀的零部件等。

CP-OTIC-钽铌合金棒材
常规产品规格:
  • 棒材产品:¢3.175mm~¢63.5mm×L
  • 板带产品:δ0.2mm~δ28mm
  • 执行标准:
    ASTM B 364-92
    ASTM B 365-98
    ASTM B 708-01
钽十钨合金的化学成分(ppm
元素 C N H O Fe Ni Mo Nb W Ti Si Ta
ASTMB 365-98 RO5255 ≤100 ≤100 ≤15 ≤150 ≤100 ≤100 ≤200 ≤1000 9.0~11.0 ≤100 ≤50 余量
AMS
7846
≤50 ≤50 ≤10 ≤100 ≤100 ≤100 ≤ 300 ≤1000 8.5~11.0 / / 余量
实测值 9 30 6 50 10 <5 <10 <50 9.98 <5 <10 余量
 
  
钽十钨物理、机械参数
物理/机械性能 具体数据
熔点,℃ 3080
密度,g/cm3 16.78~16.90
硬度HV,kg/mm2 227~243
冲击韧性ak,KJ/m2 630
  棒材 板材 1600℃ 2000℃
σb,MPa >515 549~619 >110 98.7
σ0.2,MPa >446 460~569 >75 81.9
δ,% >20 >20 >30 40.3
ψ,% >25 25~29 >85 95.3
  -70℃ 20℃ 900℃ 1600℃
Et,GPa 205 203 181 120
焊接性能 良好,焊接接头性能接近再结晶基材性能
泊松比 μ=0.36
 
 
大规格钽十钨棒材高温力学性能
规格,mm 试验温,℃ σb,MPa σp0.2,MPa δ5,% Ψ,% Εt,GPa
Φ60~Φ120 1200 325 318 15 58.9 130
1600 257 251 20.4 85.3 112
1800 211 204 22.2 87.7 96.9
2000 175 164 21.6 79.8 78.7
2500 48.6 44.9 38.8 93.7 89.7